Kết quả 1 - 10 của 5446 các kết quả có nội dung Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3,0062 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức lễ Phật Đản
con cùng pháp giới chúng sanh, Chóng thành đạo quả. Nam Bổn Thích ca Mâu ni ... Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tam kỳ quả mãn, bách kiếp nhơn viên, Chúng hòa: Bổn Thích ca Mâu ni
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/727050_nghi_thuc_le_phat_dan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo Tướng Chư Phật Bồ Tát - Thái Trọng Huân họa
Bảo Tướng Chư Phật Bồ Tát - Thái Trọng Huân họa Biên Tập: Thich Minh Hoàng 31/03/2012 18:12 (GMT+7) Số lượt xem: 37525Kích cỡ chữ: (chuaminhthanh.com) Ban Biên Tập kính giới thiệu bộ tranh họa sơn dầu do Họa sĩ Thái Trọng Huân người Đài Loan họa: Nam A Di Đà Phật Nam Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật Tây Phương Tam Thánh Nam Dược Lưu Ly
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5E5608_bao_tuong_chu_phat_bo_tat__thai_trong_huan_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt hanh-thuc t_hanhthuc@gmx.net 06/06/2012 09:03 (GMT+7) Số lượt xem: 9428Kích cỡ chữ: Nam Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, Xin giới thiệu chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt. Rất tiện, đơn giản và nhanh. Nam Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật,Xin giới thiệu chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt. Rất tiện
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/7E464A_chuong_trinh_tu_dong_them_dau_tieng_viet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh Hồng Danh Của 88 Vị Phật Trong Sám Hối Văn
! Nam Thế Tịnh Quang Phật! Nam Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam ... Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật! Nam Hồng Diễm Đế Trang Vương Phật! Nam Tuệ Cự Chiếu Phật
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/7AC05B_hinh_anh_hong_danh_cua_88_vi_phat_trong_sam_hoi_van.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Dành cho người dẫn chương trình trong Đại lễ Phật đản PL.2557
vỗ tay).1/- TUYÊN BỐ LÝ DO :NAM BỔN THÍCH CA MÂU NI PHẬT“ Hân hoan mừng đón Phật ... HOA CÚNG DƯỜNG NAM BỔN THÍCH CA MÂU NI PHẬT Hoa là sứ giả mùa
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/77641A_danh_cho_nguoi_dan_chuong_trinh_trong_dai_le_phat_dan_pl2557.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Cầu Nguyện (mừng ngày đức Phật ra đời)
. Nam Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật!Thế giới chúng con hôm nay tha thiết chấp tay cầu nguyện ... . Nam Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật!Chúng con chấp tay hướng về Ngài với tất cả niềm tin còn
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/777058_kinh_cau_nguyen_mung_ngay_duc_phat_ra_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Đức Thế Tôn và Bát Tướng Thành Đạo
Hình Ảnh: Đức Thế Tôn và Bát Tướng Thành Đạo 27/04/2012 21:54 (GMT+7) Số lượt xem: 34335Kích cỡ chữ: Biên Tập - Thiết Kế Đồ Họa: Thích Minh Hoàng - Thích Đồng Pháp Nhân Tiết Khánh Đản Đức Thế Tôn Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Lịch 2556; ban biên tập kính giới thiệu bộ tranh Hàn Quốc vẽ về tám tướng thành đạo của Đức Phật. chuaminhthanh.com
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/7F5441_hinh_anh_duc_the_ton_va_bat_tuong_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bức ảnh lay động trái tim
", "A Di Đà Phật", "Nam Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật"...Một số thành viên tham gia Facebook ... Bức ảnh lay động trái tim 16/03/2013 08:19 (GMT+7) Số lượt xem: 15986Kích cỡ chữ: GNO - Đó là bức ảnh tả một học trò - "họa sĩ nhí" vẽ chân dung Đức Phật bằng phấn trên nền bảng đen được địa chỉ Facebook ơi con đã hiểu đăng ngày 11-3-2013. Bức ảnh thu hút cộng đồng mạng Facebook khi ghé
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/giao-duong-con-tre/52F653_buc_anh_lay_dong_trai_tim.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trưởng lão Thích Trí Quang gửi thư tới Phật tử Quảng Bình
ca Mâu ni Thế tôn. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang, một Thiền lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam ngày ... BÌNH Kính lạy đức Bổn Thích Ca Mâu ni Thế tôn! Hôm nay, một phân thân nữa của Ngài, được
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/534209_truong_lao_thich_tri_quang_gui_thu_toi_phat_tu_quang_binh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Tứ thập nhị chương
, Tôn pháp, Hiền thánh tăng thường trú Tam bảo. (1 lạy) Chí tâm đảnh lễ: Nam- Ta-bà Giáo chủ Bổn Thích-ca Mâu ... Bổn Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) Khai kinh kệ Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, Bá thiên vạn
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/56D642_kinh_tu_thap_nhi_chuong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: