Kết quả 41 - 50 của 5473 các kết quả có nội dung Năm mới ta cũng mới. (2,8282 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thân người khó được, Phật pháp khó nghe
. Muốn thân người chúng ta phải làm sao mới được bảo đảm? Phật dạy, muốn đời sau được trở lại làm người thì ngay đời này phải giữ tròn năm ... không? Ví dụ người phạm tội ăn cắp, ai cũng khinh chê. Như vậy nhân phẩm của chúng ta nằm ở trọn trong năm giới ấy. Đời này chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/57420A_than_nguoi_kho_duoc_phat_phap_kho_nghe.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba điều căn bản của người tu Phật
ta tu theo Phật thì phải vào nhà Phật, mặc y Phật và ngồi tòa của Phật. Như vậy mới trung thành với đức Phật, mới có thể thành ... lành cho mình. Luôn nhớ ơn và đền ơn cho xứng đáng. Thứ ba, thương tất cả những người còn mê lầm. Chúng ta được phước duyên lớn nên mới xuất
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/724643_ba_dieu_can_ban_cua_nguoi_tu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba điều căn bản của người tu Phật
đẹp, an lành cho mình. Luôn nhớ ơn và đền ơn cho xứng đáng. Thứ ba, thương tất cả những người còn mê lầm. Chúng ta được phước duyên lớn nên mới ... trầm của Phật pháp, chúng ta cũng phải đem chia xẻ cho huynh đệ mình cùng hưởng, cùng nếm. Đó là tinh thần tự giác, giác tha. Tinh thần thương
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/53D40A_ba_dieu_can_ban_cua_nguoi_tu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Điều kiện tu thành Phật
bên mới gặp nhau. Lời Phật dạy cách đây hai ngàn mấy trăm năm mà chúng ta nghe vẫn thấy thích, vẫn áp dụng được, rõ ràng là có duyên ... mới gặp nhau. Lời Phật dạy cách đây hai ngàn mấy trăm năm mà chúng ta nghe vẫn thấy thích, vẫn áp dụng được, rõ ràng là có duyên. Bởi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77D040_dieu_kien_tu_thanh_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Dừng tâm sinh diệt
tưởng lăng xăng không làm gì được ta. Thật ra chúng tôi cũng còn niệm tưởng, nhưng tôi không quan trọng nó. Nó muốn tới thì tới, muốn đi thì ... cùng không ai bắt chúng ta đi mãi trong luân hồi, mình cũng thừa biết vòng luân hồi luẩn quẩn, lọt vô đó rồi thì cứ loay hoay mãi, không ai gỡ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/76C002_dung_tam_sinh_diet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
mục tiêu, nhưng không phải một ngày, một đời, mà phải trải qua nhiều kiếp thì cũng làm được. Vì vậy, các Ngài là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Chúng ta chọn một vị Phật để làm mục tiêu phấn đấu đi tới, cũng tới được. Nếu chọn Phật Dược Sư làm mục tiêu phấn đấu đi tới thì chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/567653_tieu_tai_dien_tho_duoc_su_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
mục tiêu, nhưng không phải một ngày, một đời, mà phải trải qua nhiều kiếp thì cũng làm được. Vì vậy, các Ngài là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Chúng ta chọn một vị Phật để làm mục tiêu phấn đấu đi tới, cũng tới được. Nếu chọn Phật Dược Sư làm mục tiêu phấn đấu đi tới thì chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/72F452_tieu_tai_dien_tho_duoc_su_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TA CŨNG CÓ THỂ VÌ ÔNG MÀ BẬN RỘN.
GIAI THOẠI THIỀN 19: TA CŨNG CÓ THỂ VÌ ÔNG MÀ BẬN RỘN. Tác giả: HT Tinh Vân Người dịch: Thích Tuệ Thông 08/06/2013 08:45 (GMT+7) Số lượt xem: 14284Kích cỡ chữ: Thiền sư Phật Quang có lần nhìn thấy thiền tăng Khắc Khiết, hỏi rằng:- Ông từ lúc đến đây học thiền, dường như năm tháng trôi qua nhanh, mới đây đã 20 năm rồi, ông sao chẳng đến ta hỏi đạo? Thiền tăng Khắc Khiết đáp rằng:- Lão thiền sư mỗi ngày quá bận rộn, con quả thật
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/truyen-tich-giai-thoai/52E259_ta_cung_co_the_vi_ong_ma_ban_ron.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhà thơ các ngôi cổ tự và tính hiện đại
tay ta nắm Nắm tay rồi ta bỗng lặng quay đi Giữa những tháng năm-ai-cũng-gầy-đi Riêng mình khác là can vào tội lỗi Hà Nội sáng làm sao ngay giữa lòng phố tối Tháng năm xưa ai cũng đẹp lên nhiều Ta lại đi
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/576458_nha_tho_cac_ngoi_co_tu_va_tinh_hien_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thân người khó được, Phật pháp khó nghe
phạm tội ăn cắp, ai cũng khinh chê. Như vậy nhân phẩm của chúng ta nằm ở trọn trong năm giới ấy. Đời này chúng ta đủ nhân phẩm ... thân người mất rồi, được trở lại cũng khó như con rùa mù gặp bọng cây. Tại sao? Chúng ta cứ kiểm lại xem mình có giữ tròn năm giới không
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/774042_than_nguoi_kho_duoc_phat_phap_kho_nghe.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: