Kết quả 1 - 10 của 5269 các kết quả có nội dung Năm phương pháp diệt trừ phiền giận. (3,1052 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẨM PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT GIẢNG GIẢI
đắm, say mê và vạn pháp diệt thì phiền não, khổ đau. Thí dụ còn thấy mình tu để diệt vô minh phiền não là ý niệm sinh diệt ... phiền não vô minh đâu có thật! Vì thế nếu hành giả diệt được ý niệm sanh diệt nghĩa là thấu hiểu vạn pháp là vô thường sinh sinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/7BC048_pham_pho_monquan_the_am_bo_tatgiang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lời dạy của Đức Phật có liên quan về bốn thánh tích
thân quyến mình và tất cả mọi người quen lạ, xa gần xung quanh trong cuộc sống. * Diệt đế: "Chúng ta phải diệt trừ tận gỗc sự phiền ... Lai đã tận diệt mọi ái dục" (Kinh Pháp Cú)Lời pháp vi diệu này cho chúng ta thấy Ðức Phật đã chứng ngộ, đã thấu suốt dòng dông sanh tử
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/53D443_nhung_loi_day_cua_duc_phat_co_lien_quan_ve_bon_thanh_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quán Từ Bi
Quán Từ Bi HT. Thích Thiện Hoa 22/10/2012 09:15 (GMT+7) Số lượt xem: 35383Kích cỡ chữ: Phật dạy: "Từ năng dữ nhứt thiết chúng sinh chi lạc; Bi năng bạt nhứt thiết chúng sinh chi khổ". Nghĩa là Từ cho vui tất cả chúng sinh; Bi là diệt trừ cái khổ cho tất cả mọi loài. A. MỞ ... chúng sinh chi khổ". Nghĩa là Từ cho vui tất cả chúng sinh; Bi là diệt trừ cái khổ cho tất cả mọi loài. Diệt khổ và cho vui đó là tất
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/7AD24B_quan_tu_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạn chế sân hận – trải rộng tình thương
bằng cách hướng lòng bi mẫn thương xót về nó. Thời gian 49 năm hoằng pháp của đức Phật không ngừng nghỉ là một minh hoạ về lòng bi thương xót ... xúc vô bổ khác đều góp phần tạo nên bệnh tật. Khi tức giận, cơ thể phóng thích một số hoá chất làm rối loạn sự điều hòa cơ thể. Nếu buồn phiền
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/724603_han_che_san_han__trai_rong_tinh_thuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Phật Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Của Chúng Sanh
ta phương pháp tu, nếu có nóng giận nên tu pháp gì, đâu có cầu ai. Ứng dụng pháp Phật để tu thì phiền não giảm, đau ... Pháp Phật Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Của Chúng Sanh 06/10/2011 13:09 (GMT+7) Số lượt xem: 76338Kích cỡ chữ: Trong kinh Phật dạy pháp của Phật là những phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh có tám muôn bốn ngàn phiền não, thì Phật có tám muôn bốn ngàn pháp môn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/724642_phap_phat_la_thuoc_tri_tam_benh_cua_chung_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tứ diệu đế - Giáo pháp căn bản của Phật giáo
chướng hay những hành vi này, điều cốt yếu là chúng ta cần phải diệt trừ những nguyên nhân của phiền não. Vì vậy, giữa nghiệp và ... học hỏi lẫn nhau. Tôi cảm thấy điều này rất có ích. Chẳng hạn, giáo lý Kitô giáo có nhiều phương pháp tu tập thật hữu dụng trong việc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/73460B_tu_dieu_de__giao_phap_can_ban_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 45. Lời vàng Phật dạy (Kinh Pháp cú - Dhammapada)
. Sống trăm năm mà không thấy pháp vô thường sanh diệt[86], chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sanh diệt vô thường ... . PHẨM PHẪN NỘ (KODHAVAGGA) 210. Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tính kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, không chấp trước
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/526613_45_loi_vang_phat_day_kinh_phap_cu__dhammapada.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đối Phó Với Giận Hờn Và Thù Hận
còn bị các vọng tâm phiền não ảnh hưởng chi nữa. Sự ngừng bặt (diệt khổ) thật sự đó chính là Phật Pháp tinh nguyên, mà mọi người Phật ... Mật tông giúp chúng ta các phương pháp thiền quán để chuyển đổi cái tâm hờn giận thành ra năng lượng hành động tích cực. Tuy nhiên, thường
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5A520A_doi_pho_voi_gian_hon_va_thu_han.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phiền não và bệnh tật
khác. Để đối trị 10 phiền não này, Đức Phật đã chế ra nhiều phương thuốc, đó là các pháp môn, ví dụ như: Nhẫn nhục, Tứ vô lượng tâm ... Phiền não và bệnh tật 24/12/2012 13:51 (GMT+7) Số lượt xem: 38911Kích cỡ chữ: Con người bình thường, khỏe mạnh là một thể thống nhất hài hòa giữa hai yếu tố thân và tâm hay thể xác và tinh thần. Giữa thân và tâm có sự tác động, ảnh hưởng qua lại với nhau. Khoảng 5.000 năm trước, sách Hoàng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/727411_phien_nao_va_benh_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bài Học Nhân Một Ðám Táng
độ và suốt đến tuyệt đỉnh. Ðây là phương tiện để tiêu trừ toàn thể mọi lãnh vực của vô minh, tận diệt vô minh một cách trọn ... người hay một nhóm người nào. Như vậy, Ðức Phật sử dụng năm uẩn của Ngài để làm phương tiện truyền bá Giáo Pháp, thành lập Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/72F450_bai_hoc_nhan_mot_am_tang.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: