Kết quả 1 - 10 của 5785 các kết quả có nội dung Luân Hồi Và Sanh Tử Trong Đạo Phật. (3,1102 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luân Hồi Và Sanh Tử Trong Đạo Phật
Luân Hồi Sanh Tử Trong Đạo Phật 13/03/2013 21:26 (GMT+7) Số lượt xem: 27040Kích cỡ chữ: Luân hồi hình như luôn đi với sanh tử. Luân hồi sanh tử. Nghe cứ rờn rợn. Có cách nào “giải thoát” không? Có đó ... vô minh! Luân hồi sanh tử, nghiệp báo oan gia các thứ… ở đâu mà ra? Thì ở đâu nữa. Ở ngay trong ta thôi. Trong
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/do-hong-ngoc/52F45A_luan_hoi_va_sanh_tu_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LUÂN HỒI SANH TỬ
thường. Chẳng đổi thay. Chán chết! Cho nên luân cứ phải hồi, sanh cứ phải tử. bởi vì sanh cứ phải tử nên tử ... minh! Luân hồi sanh tử, nghiệp báo oan gia các thứ… ở đâu mà ra? Thì ở đâu nữa. Ở ngay trong ta thôi. Trong tứ đại
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/do-hong-ngoc/5E5443_luan_hoi_sanh_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo
khổ đau, phiền não, không còn luân hồi . Được sống trong sự giáo dưỡng của Phật A-Di-Đà hộ trợ của Đức Thế Âm ... linh vẫn lặn ngập trong sáu nẻo luân hồi, không bao giờ có phương pháp để được giải thoát ! Nhưng Thành-Đạo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/574201_y_nghia_ngay_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình tượng bánh xe trong Phật giáo
Đức Phật, không chỉ hành đạo trong cõi người mà còn thường du hoá đến các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời. Sau ... luân là bánh xe pháp. Pháp ở đây là nguyên lý hay chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ trong đêm thành đạo sau đó Ngài đã
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5FC409_hinh_tuong_banh_xe_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hỏi đáp Phật học: Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân
Hỏi đáp Phật học: Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân Thích Phước Thái 25/07/2012 16:31 (GMT+7) Số lượt xem: 17556Kích cỡ chữ: Người ta làm bánh xe có 8 căm để tượng trưng. Con số 8 là tượng trưng cho Bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp ... nói bánh xe có 12 căm, tượng trưng cho bánh xe luân hồi là đúng. Lý do tại sao? Tại vì giáo lý 12 nhân duyên từ “Vô minh đến Lão tử
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7BC603_hoi_dap_phat_hoc_y_nghia_banh_xe_chuyen_phap_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hỏi đáp Phật học: Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không?
sanh qua các loài các cảnh giới sai biệt trong vòng lục đạo luân hồi. Cũng chính theo lời dạy nầy, mà Phật ... tử những thân nhân trong gia đình tiếp tục tụng kinh niệm Phật, thì đó là điều rất tốt. Dù cầu siêu hay không, người Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7F504A_hoi_dap_phat_hoc_nguoi_chet_sau_49_ngay_tiep_tuc_cau_sieu_duoc_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức lễ Phật Đản
Nghi thức lễ Phật Đản 17/05/2013 18:55 (GMT+7) Số lượt xem: 71017Kích cỡ chữ: Nhân mùa Phật Đản trở về, trang nhà sưu tầm biên tập lại mẫu Nghi thức Phật Đản. Quý chùa hay đạo tràng Phật tử có thể theo nghi thức Lễ Phật Đản này để tiện bề hành lễ. Trang ... bi gia hộ, Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, Chóng thành đạo quả. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật (3 lần) Nam
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/727050_nghi_thuc_le_phat_dan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khi Chết Ta Sẽ Đi Về Đâu?
. Luân hồi trong lục đạo Trong phạm vi bài viết chúng tôi xin trình bày giản lược về cảnh giới thọ dụng nghiệp nhân tái sanh, biểu hiện lâm chung… trong sáu cảnh giới luân hồi cảnh giới Tịnh độ mà thôi. Nơi cảnh giới Tịnh độ chúng
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/77661B_khi_chet_ta_se_di_ve_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khi chết ta sẽ đi về đâu?
luân hồi qua lại đó là: Thiên đạo, Nhân đạo, A tu la đạo, Súc sanh đạo, Ngạ quỷ đạo Điạ ngục ... chúng tôi xin trình bày giản lược về cảnh giới thọ dụng nghiệp nhân tái sanh, biểu hiện lâm chung… trong sáu cảnh giới luân hồi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/5FC242_khi_chet_ta_se_di_ve_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo
thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử luân hồi quả báo, Phật đã dạy rất nhiều trong các kinh điển về pháp ... luân hồi sanh tử mục tiêu giải thoát rốt ráo được thành tựu.. Phân Loại Nghiệp Nhị Nghiệp: Có
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/5A5440_luat_nhan_qua_va_nghiep_bao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: