Kết quả 61 - 70 của 4400 các kết quả có nội dung Lời Kinh Sám Hối. (3,3262 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời sám hối ngày Vu Lan
Lời sám hối ngày Vu Lan 28/08/2012 18:38 (GMT+7) Số lượt xem: 75132Kích cỡ chữ: Trong tiếng kinh Vu Lan da diết ở chùa Bằng A (Hoàng Mai, Hà Nội), hàng nghìn phật tử nhạt nhòa dòng nước mắt. Riêng ở góc sân chùa, một người cậu bé cúi gằm mặt, nấc mạnh. Cậu đang nhớ về mẹ với sự hối ... ấy em lại nông nổi bỏ về nhà bác ở Nam Định một tuần. Mẹ gọi điện, em tắt máy. Lúc bác đưa về nhà dù hối hận nhưng em vẫn không nói với mẹ câu nào
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5B5240_loi_sam_hoi_ngay_vu_lan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giọt nước mắt của Cha
sai trái, nó được xem như một lời sám hối, dù họ là bề trên, bao gồm bất kỳ ai mà có sự liên hệ huyết thống hay các mối quan hệ bên ngoài ... rơi cha đâu con hả? Tôi nhìn cha trong ánh mắt thương yêu, lẽ nào cha lại hướng đến chúng tôi để sám hối, mà sám hối điều gì? Có
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/73D203_giot_nuoc_mat_cua_cha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tội bất hiếu
rõ nhân duyên của quả báo khổ, quả báo vui mà mình phải nhận lãnh, ông hết sức ăn năn tự trách, bèn đảnh lễ Phật cầu xin sám hối. Đức Phật dạy ... A Xà Thế nghe theo lời xúi giục của Đề Bà Đạt Đa âm mưu cướp ngôi và bắt giam vua cha là Bình Sa vương, rồi hành hạ vua cha cho đến chết. Vì tội bất hiếu
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5FC249_toi_bat_hieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÁC HẠI CỦA TÂY DU KÝ
TÁC HẠI CỦA TÂY DU KÝ Cư sĩ Tuệ Đăng 19/01/2012 18:14 (GMT+7) Số lượt xem: 168887Kích cỡ chữ: Có câu hỏi như sau: "Trong lễ Hồng Danh Sám Hối, chúng tôi niệm danh hiệu "Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật". Theo truyện Tây Du, sau khi cùng với Sư Phụ là thày Huyền Trang sang Tây Trúc thỉnh kinh ... câu "Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật" trong Hồng Danh Sám Hối là trích từ kinh Đại Bảo Tích, tôn xưng đức tu hành chân chính, chiến thắng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/565243_tac_hai_cua_tay_du_ky.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÁC HẠI CỦA TÂY DU KÝ
TÁC HẠI CỦA TÂY DU KÝ Cư sĩ Tuệ Đăng 30/05/2012 08:15 (GMT+7) Số lượt xem: 156772Kích cỡ chữ: Có câu hỏi như sau: "Trong lễ Hồng Danh Sám Hối, chúng tôi niệm danh hiệu "Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật". Theo truyện Tây Du, sau khi cùng với Sư Phụ là thày Huyền Trang sang Tây Trúc thỉnh kinh ... câu "Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật" trong Hồng Danh Sám Hối là trích từ kinh Đại Bảo Tích, tôn xưng đức tu hành chân chính, chiến thắng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/7BC609_tac_hai_cua_tay_du_ky.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐT Niệm Phật vãng sinh & ĐT Di Lặc: Chính pháp hay mạt pháp?
hồng danh sám hối, tụng lương hoàng sám nữa. Có cái sám nào diệt nghiệp chướng hơn bốn chữ A Di Đà Phật. Niệm phật mà còn xen tạp tụng ... hay Hoa Nghiêm, Lương Hoàng Sám , hoặc Hồng Danh Sám Hối , không nghiên cứu giáo lý thì ngôi báu thứ hai sẽ ra sao….. Việc này làm ta nhớ đến
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/57C409_dt_niem_phat_vang_sinh__dt_di_lac_chinh_phap_hay_mat_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐT Niệm Phật vãng sinh & ĐT Di Lặc: Chính pháp hay mạt pháp?
hồng danh sám hối, tụng lương hoàng sám nữa. Có cái sám nào diệt nghiệp chướng hơn bốn chữ A Di Đà Phật. Niệm phật mà còn xen tạp tụng ... hay Hoa Nghiêm, Lương Hoàng Sám , hoặc Hồng Danh Sám Hối , không nghiên cứu giáo lý thì ngôi báu thứ hai sẽ ra sao….. Việc này làm ta nhớ đến
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/57C409_dt_niem_phat_vang_sinh__dt_di_lac_chinh_phap_hay_mat_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BƯỚC TỚI CHÂN TRỜI PHƯỚC ĐỨC VÀ TỰ DO
cái của mình, ngay khi con cái còn sống, hoặc con cái đã qua đời, thì giờ phút này, trước Tam Bảo, tất cả quý vị phát lộ sám hối, để quý vị ... chùa Phước Huệ, thành phố Bảo Lộc là cơ hội cho những người đang sống, nhìn lại chính mình mà ăn năn sám hối, để phước báu phục hồi trở lại
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/77C648_buoc_toi_chan_troi_phuoc_duc_va_tu_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thuyết pháp ngắn
thể tổ chức vào thời gian trước các khóa lễ tụng kinh thường nhật, các khóa lễ sám hối, các buổi thọ trai… Thượng tọa Thích Minh Thiện ... 10-15 phút. Thuyết pháp ngắn như thế là hình thức hiếm thấy hiện nay, nhưng không phải là xa lạ với đạo Phật. Trong kinh Phật, có những bộ kinh
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/5E5001_thuyet_phap_ngan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời tác bạch của một Phật tử ban hộ niệm quên Tăng bảo
Đức hoan hỷ cho chúng con xin đầu thành sám hối : Thời gian qua tại Thành Phố Pleiku và toàn Tỉnh GiaLai Các Ban Hộ Niệm chúng con đã bị ... Lạc theo 48 lời Đại nguyện của Phật A Di Đà và y Pháp trong các Kinh Phật thuyết về Pháp Môn Tịnh Độ nên mới tham gia, lập ra Ban Hộ Niệm. Chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7A560A_loi_tac_bach_cua_mot_phat_tu_ban_ho_niem_quen_tang_bao.aspx

Các trang kết quả: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: