Kết quả 41 - 50 của 4400 các kết quả có nội dung Lời Kinh Sám Hối. (3,6342 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Vu Lan Và Tự Tứ
lỗi mà mình đã phạm phải trước mặt các vị Tỳ kheo khác, và tự sám hối, nên gọi là Tự tứ. Còn gọi là Tùy ý, vì là tùy theo ý của người khác mà ... Tăng Ni sau 3 tháng an cư kiết hạ, ai có lỗi lầm gì phải tự phát lồ sám hối trước đại chúng. Hoặc đại chúng thấy, nghe, hay nghi vị nào đó
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5FC013_y_nghia_vu_lan_va_tu_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thầy cần Phật còn em cần tiền
đàm chúng tôi mới biết rằng hôm nay là ngày vía của đức Địa Tạng Vương bồ tát, đồng thời nhà chùa có tổ chức lễ sám hối sau tháng Vu lan báo hiếu ... em sẽ cám ơn tôi, sẽ nói ra những cảm nhận tốt đẹp, những gì em học được từ buổi nói chuyện với sư thầy, từ chương trình sám hối, từ bài pháp thoại
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/574448_thay_can_phat_con_em_can_tien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bài học trong Thập đại nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát
nay chúng ta đem ba nghiệp thanh tịnh thành tâm sám hối, nguyện về sau không tái phạm nữa. Trong kinh sách có bài kệ sau đây: Ngã ... Angulimala, nhờ thành tâm dừng các ác nghiệp, từ thân khẩu ý, thực tâm sám hối, tinh tiến tu học, thực hành các lời dạy của Ðức Phật, trở
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7BC240_bai_hoc_trong_thap_dai_nguyen_cua_duc_pho_hien_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đi về phía mùa Xuân
với nhau:“Chắc tại chúng ta ngày xưa hay nghi ngờ Phật, thường bỏ về khi Phật nói kinh Pháp hoa; nay hối hận vì đã không theo Phật ngày trước, nên ... luân trong khổ đau phiền não, không biết ngày nào ra khỏi. Cho nên lòng tự nguyện với lòng chí thành xin sám hối, mau chóng tìm về tựa nương dưới
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/737610_di_ve_phia_mua_xuan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo Gia Lai họp xử lý các ban hộ
liên quan đến những tin nhắn này. Trong buổi họp, thầy Thích Đức Thi và cô Minh Hậu sám hối trước BTS. Nhằm ổn định việc tu học đặc biệt là niệm ... hoạt bình thường theo truyền thống lễ bái sám hối trong những ngày 30 – 01- 14 – 15 mỗi tháng 3. Không được liên hệ với những PT BHN 4. Phải làm
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72D643_phat_giao_gia_lai_hop_xu_ly_cac_ban_ho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo Gia Lai họp xử lý các ban hộ niệm
liên quan đến những tin nhắn này. Trong buổi họp, thầy Thích Đức Thi và cô Minh Hậu sám hối trước BTS. Nhằm ổn định việc tu học đặc biệt là niệm ... hoạt bình thường theo truyền thống lễ bái sám hối trong những ngày 30 – 01- 14 – 15 mỗi tháng 3. Không được liên hệ với những PT BHN 4. Phải làm
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72D643_phat_giao_gia_lai_hop_xu_ly_cac_ban_ho_niem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm Phật Hiểu Theo 37 Phẩm Trợ Đạo
ít nhiều hơn một lần gây ra phiền hà, đau khổ cho người hay chính mình. Nhưng con người quý nhất ở việc biết sám hối, biết hổ thẹn để chuộc lại lỗi lầm. Có sám hối, biết hổ thẹn, chúng ta mới dễ chịu, nhẹ nhàng thân tâm khi đã tự nhận tội lỗi của mình. Kinh Tâm Địa Quán nói
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/5AD00A_niem_phat_hieu_theo_37_pham_tro_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khóa tu “Tuổi trẻ - Lý tưởng - Hạnh phúc”
em còn tham gia hoạt động các trò chơi lớn sinh hoạt nhóm, lửa trại, tọa đàm, tụng kinh sám hối, cầu an…Mọi thông tin chi tiết quý vị
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/5AC44B_khoa_tu_tuoi_tre__ly_tuong__hanh_phuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cửa Phật từ bi
thoát, an lạc, đoạn trừ phiền não, nghiệp chướng… (Thành tâm sám hối - Nguyễn Đức). Cửa Phật từ bi nên có cả những ca khúc, tiết mục hướng ... bữa ăn (ăn chay) với Lời gà mái (Trung Hậu). Đó, cũng là xốc dậy định luật nhân quả trong đời sống, trong tam nghiệp ý-khẩu-thân; tất cả đều sẽ được
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/am-nhac-dien-anh/7A5402_cua_phat_tu_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
Phật, trước đại bồ tát Quán Thế Âm, khắp vì chúng sanh mà quy mạng sám hối, nguyện xin gia hộ khiến cho tội chướng được tiêu diệt cả. (Quỳ xuống, xướng:) Đệ tử chúng con khắp vì bốn ơn ba cõi và pháp giới chúng sanh, nguyện đoạn trừ cả ba thứ chướng ngại [8], nên quy mạng sám hối. (Xướng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: