Kết quả 1 - 10 của 5739 các kết quả có nội dung Lần đầu tiên Giáo hội có quy chế về phát ngôn chính thức. (3,3632 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cần một cơ chế phát ngôn chính thức của Giáo hội
đầu tiên, một Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc cử người phát ngôn chính thức”. Nói như ... Cần một cơ chế phát ngôn chính thức của Giáo hội 06/12/2012 14:58 (GMT+7) Số lượt xem: 16534Kích cỡ chữ: Tại phiên thảo luận của Hội nghị Ban Thường trực HĐTS ngày 8-8-2012, HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH được phân công là
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5BC003_can_mot_co_che_phat_ngon_chinh_thuc_cua_giao_hoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhiều thay đôi lớn trong Hiến chương tu chỉnh lần V
sự là cơ quan duy nhất giữ quyền phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trách nhiệm về nội dung phát ... cúu bản Hiến chương mới - Ảnh: Vũ Giang Ngoài ra, lần đầu tiên trong Hiến chương lại quy định độ tuổi và quyền phát
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7B4202_nhieu_thay_doi_lon_trong_hien_chuong_tu_chinh_lan_v.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
trị - xã hội.8. Là cơ quan duy nhất giữ quyền phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trách nhiệm về ... sửa đổi Hiến chương được quy định ở Điều 70 Hiến chương. Chỉ đại biểu chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/56F218_hien_chuong_giao_hoi_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Qua bài viết chỉ tìm thấy Phật giáo trong bảo tàng, chùa hoang: Người đệ tử Phật phải làm gì?
Qua bài viết chỉ tìm thấy Phật giáo trong bảo tàng, chùa hoang: Người đệ tử Phật phải làm gì? Trung Ngôn 18/06/2012 17:08 (GMT+7) Số lượt xem: 52734Kích cỡ chữ: Tiến sĩ nói về việc Phật giáo bị xâm hại trầm trọng, nhưng bị xâm hại như thế nào ta phải biết rõ để phòng tránh và khắc phục ... vực đó chịu không nổi nên phải bị khuất phục và cải đạo. - Các tôn giáo bạn uy hiếp về tính mạng như bắn súng, chém dao, ném bom, và rồi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7EC642_qua_bai_viet_chi_tim_thay_phat_giao_trong_bao_tang_chua_hoang_nguoi_de_tu_phat_phai_lam_gi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ VII họp phiên trù bị
cùng chư tôn giáo phẩm Phó Chủ tịch HĐTS. Toàn thể 954 đại biểu chính thức đã tham dự phiên trù bị Đại hội. Ngay sau phần nghi ... công tác kiện toàn và phát triển tổ chức Giáo hội; công tác Tăng sự; công tác giáo dục đào tạo Tăng ni; công tác hoằng dương chính
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7B5202_dai_hoi_phat_giao_toan_quoc_ky_vii_hop_phien_tru_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đôi nét về Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đôi nét về Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam 04/04/2012 21:51 (GMT+7) Số lượt xem: 320696Kích cỡ chữ: Đạo Phật ra đời ở Ấn Độ từ thế kỷ thứ VI trước công nguyên, trong điều kiện xã hội phân chia theo chế độ đẳng cấp bất bình đẳng. Đạo Phật ra đời là sự kế thừa, tiếp ... về giáo lý, còn gọi là Khế kinh, nghĩa như là một chân lý. - Luật tạng: là sách ghi chép những giới luật của Phật chế
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/7E5400_doi_net_ve_dao_phat_va_giao_hoi_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp phục của Phật giáo Việt nam từ triều Lý đến nay (Nguyễn Đại Đồng)
Pháp phục của Phật giáo Việt nam từ triều Lý đến nay (Nguyễn Đại Đồng) 29/09/2011 11:02 (GMT+7) Số lượt xem: 157618Kích cỡ chữ: Thiết nghĩ, GHPG Việt Nam cần nghiên cứu và quy định thống nhất trong cả nước về phẩm phục của tu sĩ, sao cho vừa hội nhập được với Phật giáo ... thông qua ngày 21-9-1931 gồm 2 chương, 51 điều đều không điều nào quy định về y phục của Tăng sĩ.Tới Đại hội lần
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/73C601_phap_phuc_cua_phat_giao_viet_nam_tu_trieu_ly_den_nay_nguyen_dai_dong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
khắp nơi trên thế giới.Phật giáo Việt Nam trở thành đối tượng bị nhắm đến đầu tiên, liên tục và hung hản trong suốt 8 năm cai trị của chế ... tiếp tục áp dụng mục đích đàn áp Phật giáo, đề cao Thiên Chúa giáo.Đạo dụ số 10 do quốc trưởng Bảo Đại ban hành năm 1950, quy định về
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/767211_nguyen_nhan_va_y_nghia_tu_thieucua_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Tất cả đã sẵn sàng !”
* HT. Thích Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH, người phát ngôn chính thức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VII (2012 - 2017): “Tất cả đã sẵn sàng !” 23/11/2012 07:50 (GMT+7) Số lượt xem: 24900Kích cỡ chữ: GNO - Đó là ... lãm, phát ngôn chính thức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VII (2012 - 2017) với Giác Ngộ Online trước giờ khai
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7F5202_tat_ca_da_san_sang_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tây Phương Đã Tiếp Nhận Đạo Phật Như Thế Nào?
năm trước) đầu tiên chính thức thọ tam quy ngũ giới theo nghi thức Phật giáo. Tuy nhiên nhận thức về ... về nghệ thuật, tôn giáo và lịch sử thế giới, Hegel bắt đầu thông tin chính xác hơn về Đức Phật, như việc xác
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/7B505B_tay_phuong_da_tiep_nhan_dao_phat_nhu_the_nao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: