Kết quả 1 - 10 của 5380 các kết quả có nội dung Làm gì khi nghiệp lực chi phối. (3,1322 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Phật dạy: Trường thọ và đoản thọ
Lời Phật dạy: Trường thọ và đoản thọ 07/09/2012 09:24 (GMT+7) Số lượt xem: 37603Kích cỡ chữ: NPT - Để cải tạo nghiệp lực, nhất là nghiệp sát sinh nhằm tăng thượng phước báo về thọ mạng thì mỗi người nên tu tập phát triển lòng từ. Một thời, Thế Tôn ... lấm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5F5200_loi_phat_day_truong_tho_va_doan_tho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Làm gì khi nghiệp lực chi phối?
Làm khi nghiệp lực chi phối? 13/06/2013 08:51 (GMT+7) Số lượt xem: 25792Kích cỡ chữ: GN - Đừng xem những lời nguyện và “xin xỏ” ấy là vô ích, nó sẽ giúp mình rất nhiều... Cuộc sống, với những đã và đang diễn ra giống như một màn hình lớn để ai đó chịu ... vật, thậm chí đạp lên trên hạnh phúc của người khác để đạt được. Đạo Phật gọi là “nghiệp lực chi phối”. Còn Nguyễn Du trong Truyện
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/72E251_lam_gi_khi_nghiep_luc_chi_phoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo & vận mệnh
báo có thể phân làm Dẫn nghiệp (lại gọi là tổng báo, chi phối nghiệp lực của chúng ta sinh ở nhân giới, súc sinh ... làm phiền lòng người khác. Thứ tư, quyền lực: Sự chi phối của quyền lực là do quá cưng chiều ngã chấp (5) và ngã mạn (6
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7BD042_phat_giao__van_menh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo
Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo Phổ Nguyệt 13/09/2011 09:32 (GMT+7) Số lượt xem: 182226Kích cỡ chữ: I. Luật Nhân Quả (TÐPGVA) 1) Nhân là nguyên nhân, là năng lực phát động; quả là kết quả, là sự hình thành của năng lực phát động. Định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn ... tu thân, giữ giới, tu tâm, nghiệp có thể chuyển hoàn toàn. Khi biết mình là động lực chính của mọi thất bại hay thành công, người Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/535401_luat_nhan_qua_va_nghiep_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo
Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo Phổ Nguyệt 24/03/2012 09:41 (GMT+7) Số lượt xem: 162270Kích cỡ chữ: I. Luật Nhân Quả 1) Nhân là nguyên nhân, là năng lực phát động; quả là kết quả, là sự hình thành của năng lực phát động. Định luật nhân quả chi phối ... của quá khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp? Nghiệp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/5A5440_luat_nhan_qua_va_nghiep_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Giáo Và Vận Mệnh - Đại Sư Tinh Vân
bất cứ việc cũng đều do nghiệp lực tạo thành, thành công cố nhiên là ở mình, nhưng việc phối hợp hoàn cảnh bên ngoài, càng không ... Dẫn nghiệp (lại gọi là tổng báo, chi phối nghiệp lực của chúng ta sinh ở nhân giới, súc sinh giới hoặc các giới khác
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72400B_phat_giao_va_van_menh__dai_su_tinh_van.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THAY ĐỔI SỐ MỆNH
một ai có thể thay đổi trừ phi ý trời thay đổi khi con người làm điều đó cảm động lòng ... tác động, chi phối con người. Tính chất của nghiệp là duyên sinh, bất định, cho nên có thể thay đổi. Con người có thể thay đổi số mệnh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5FD24B_thay_doi_so_menh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự khác biệt giữa nghiệp và số mệnh?
, vị Sa Di này phải chết trong vòng một tuần lễ lại được sống an ổn, trường thọ. Năng lực chi phối Dẫn nghiệp là Năng huỷ nghiệp ... giây trong hiện tại bằng ba con đường thân, miệng và ý rồi trở lại chi phối chính người ấy. Nghiệp tuy có năng lực mạnh mẽ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5E4240_su_khac_biet_giua_nghiep_va_so_menh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lửa địa ngục
cháy là do hai bên có hai năng lực khác nhau, công dụng khác nhau, bị chi phối bởi các định luật khác nhau. - Xin đại đức nói rõ hơn ... sức mạnh duy trì mạng sống chúng sanh cho đến khi chúng sanh ấy trả hết quả đã gieo. - Nếu nghiệp chưa hết thì chưa bị cháy tiêu? - Đúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/56F459_lua_dia_nguc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHI BẠN CHỈ TAY VÀO MẶT NGƯỜI KHÁC, CÓ ĐẾN BA NGÓN TAY ĐANG CHỈ VỀ PHÍA BẠN
tốt” – đó là yêu cầu có nội lực mạnh, không bị chi phối nhiều bởi tác nhân bên ngoài. Ly nước đầy một nửa hay vơi một nửa là tùy thuộc vào thái độ của người nhìn nó. Khi bắt tay vào việc , dù nghĩ mình có thể làm được hay không thể - thì bạn đều đúng. Suy nghĩ hoàn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/loi-cam-on-cuoc-song/5A4249_khi_ban_chi_tay_vao_mat_nguoi_khac_co_den_ba_ngon_tay_dang_chi_ve_phia_ban.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: