Kết quả 31 - 40 của 5789 các kết quả có nội dung Hội chùa Hương năm nay còn thiếu những âm hưởng Phật giáo. (3,6732 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Huế: Trung tâm VHPG Liễu Quán tổ chức đêm nhạc Tưởng niệm cố nhạc sĩ Văn Giảng
dòng tân nhạc Phật giáo Việt Nam cũng như dòng tân nhạc dân tộc kể từ thập niên 40 của thế kỷ trước. Gần trọn cuộc đời gắn bó với đời sống âm ... văn hóa cũng như hoằng pháp trong lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế thực hiện chương trình đêm nhạc
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/776250_hue_trung_tam_vhpg_lieu_quan_to_chuc_dem_nhac_tuong_niem_co_nhac_si_van_giang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Tưởng niệm giác linh cố HT. Minh Châu của GHPGVN
tử hôm nay và mai sau là những người thừa hưởng sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam, thừa hưởng sự nghiệp văn hóa ... lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có những quyết sách, chiến lược tầm cở lâu dài, hoạch định chương trình
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5F4201_loi_tuong_niem_giac_linh_co_ht_minh_chau_cua_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoa Hồng Xuống Phố - đôi dòng tư nghiệm
Hoa Hồng Xuống Phố - đôi dòng tư nghiệm Thích Đạo Quang 31/08/2012 20:49 (GMT+7) Số lượt xem: 67125Kích cỡ chữ: Kính mong các cấp lãnh đạo giáo hội lưu tâm nhiều hơn, chỉ đạo xuống các cấp, ngành, thông tư về các tự viện, chỉ cần mỗi chùa có một vài em thanh thiếu Phật tử xuống phố ... những sự kiện thông thường. Bạn đọc phattuvietnam.net thấy thông tin Hoa hồng xuống phố năm nay diễn ra ở "các tỉnh thành", nói thật ra, ở
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7F5049_hoa_hong_xuong_pho__doi_dong_tu_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lời dạy của các Cao Tăng Phật giáo Việt Nam
Những lời dạy của các Cao Tăng Phật giáo Việt Nam Thích Giác Tâm 13/06/2013 16:49 (GMT+7) Số lượt xem: 87839Kích cỡ chữ: Có những triết gia, nhà tư tưởng, nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa, lãnh đạo tôn giáo, cao tăng Phật giáo, hoặc người ẩn tu ưa trầm tư.... Lời của họ ... , các Cao Tăng Phật giáonhững vị thực tu thực chứng, có Định có Tuệ, có kiến giải sâu sắc, có tầm nhìn thấu thị về nhiều vấn đề, do vậy
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/52F219_nhung_loi_day_cua_cac_cao_tang_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cá nghe kinh
kinh cũng cứ vẫn còn “lửng lơ” như thế. Các bài kinh tụng đọc phổ thông trong sinh hoạt chùa viện của Phật giáo Việt Nam trong cũng ... ngày trong các chùa viện Phật giáo Việt Nam – trong cũng như ngoài nước – đang trải qua một thời kỳ tù đọng “xưa bày, nay làm”. Đó
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/77E418_ca_nghe_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tây Phương Đã Tiếp Nhận Đạo Phật Như Thế Nào?
lại Anh vào năm 1881, ông thành lập hội Pali Text Society. Hội này sưu tầm những sách viết về Phật giáo ở các thư ... Tây Phương Đã Tiếp Nhận Đạo Phật Như Thế Nào? Quán Như 12/07/2011 17:01 (GMT+7) Số lượt xem: 391360Kích cỡ chữ: Phần 1 Từ thân thế mù mờ… Hiện nay Phật giáo được xem là tôn giáo phát triển nhanh nhứt ở Tây phương và theo những thống kê gần nhất, số người hành trì theo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/7B505B_tay_phuong_da_tiep_nhan_dao_phat_nhu_the_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NHẬT KÝ HÀNH HƯƠNG
NHẬT KÝ HÀNH HƯƠNG Trần Kiêm Đoàn 05/08/2011 07:30 (GMT+7) Số lượt xem: 169149Kích cỡ chữ: Nhật ký hành hương 1Hạnh buông xả. Chỉ còn một tháng nữa là hết mùa An Cư Kiết Hạ theo truyền thống Phật giáo hàng năm. Ngày cuối của mùa an cư kết thúc vào rằm tháng ... nay, về lại thành phố ba mươi năm trước, với cái tâm cố hướng tới nhưng vẫn còn quá nhiều vướng mắc, mong học chút hương
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/7BD01B_nhat_ky_hanh_huong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tham luận: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
ở phương Đông, từ mấy chục thế kỷ nay dân tộc ta đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo. Những yếu tố tích cực của Phật ... nơi truyền bá cái thiện, truyền bá văn hoá. Ngày nay ở vùng đồng bào Khơ Me Nam Bộ, chùa vẫn còn là trường học cho thanh thiếu niên
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/76E452_tham_luan_xay_dung_va_phat_trien_nen_van_hoa_viet_nam_tien_tien_dam_da_ban_sac_dan_toc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cá nghe kinh
Phật giáo xưa nay chưa có bài kinh nào ngắn mà hơn được về triết lý uyên áo, ngôn từ thâm diệu và âm hưởng trác tuyệt bằng ... Việt Nam đã hai nghìn năm qua. Phật giáo Việt Nam không thiếu nhân tài và các bậc danh tăng tôn túc đã dày công dịch thuật Tam Tạng
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/52400B_ca_nghe_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo vững chãi cùng dân tộc
hội PG tỉnh nhà, HT.Thích Thiện Tấn đã chia sẻ rất cởi mở với PV Giác Ngộ về tất cả những vấn đề liên quan đến Phật giáo Quảng Trị ... giáo phát triển, tuy còn có chỗ hành chính vẫn chưa thông, song Phật giáo từ xưa tới nay luôn luôn là tôn giáo
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5FD408_phat_giao_vung_chai_cung_dan_toc.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: