Kết quả 1 - 10 của 5683 các kết quả có nội dung Giới thiệu thuyết A lại da thức của phái Duy Thức. (2,9942 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - DUY THỨC TAM THẬP TỤNG LƯỢC GIẢI
thiệu đến những ai hằng muốn bước vào ngưỡng cửa của Duy thức mà chưa có dịp tìm hiểu. Mục lục MỞ ĐẦU TIỂU SỬ BỒ TÁT THẾ ... THỨC HỌC CHƯƠNG II ĐẠI CƯƠNG VỀ A LẠI DA THỨC CHƯƠNG III ĐẶC TÁNH CỦA A LẠI DA THỨC CHƯƠNG IV MẠT NA THỨC
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/56C649_duy_thuc_tam_thap_tung_luoc_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GIẢNG LUẬN DUY BIỂU HỌC
. Nơi đây Thầy đã được học với Thầy Giới Hiền (Silabhadra) và Thầy Hộ Pháp và hai trong mười vị luận sư về Duy Thức giỏi nhất của ... học phái của Thầy Trần Na (Dinangha, 400-480). Thầy Trần Na rất giỏi về luận lý học. Vì vậy nên Duy Thức của Bát Thức
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/52560B_giang_luan_duy_bieu_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - VẤN ĐỀ LINH HỒN & NGHIỆP BÁO
da duyên khởi. Thuyết nầy thuộc Đại thừa Phật giáo. A lại dathức thứ 8 sau thức Mạt na. Thức nầy ... , A tu la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh ).Như vậy, theo thuyết nghiệp cảm duyên khởi và A lại da duyên khởi của Phật giáo, thì mỗi
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/57D20A_van_de_linh_hon__nghiep_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật thuyết giảng về Tánh Không Kinh Culasunnata-sutta và Kinh Mahasunnata-sutta
tạo hay tạo dựng ra gì cả): là cách hướng tư duy vào sự vô tận của tri thức, không dừng lại ở một đối tượng tâm thần nào cả, chỉ ... lại chốn triều đình, là các vị lãnh đạo giáo phái và các môn đệ của họ, thì tâm thức của Như Lai [lúc nào cũng] hướng vào
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/5AC242_duc_phat_thuyet_giang_ve_tanh_khongkinh_culasunnata_sutta_va_kinh_mahasunnata_sutta.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Cái kim bọc trong giẻ lâu ngày cũng lòi ra”
“Đạo sư” của Duy Tuệ đã phản lại với những phương pháp tu tập Giới, Định, Tuệ. Đáng nói, do thiếu lương thiện ngay từ động cơ ban ... giáo, “sách viết về lối sống” của ông ta là triết lý sống nhà Phật... như một số cơ quan truyền thông, đài truyền hình đã từng giới thiệu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/77C04B_cai_kim_boc_trong_gie_lau_ngay_cung_loi_ra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đi Tìm Ý Nghĩa của Cuộc Sống Qua Sự Nghiên Cứu Quan Điểm Thời Gian trong Phật Giáo
, bởi vì phạm vi của ý thứcduy nhất[4]. Vì thế mà hầu hết những trường phái Phật giáo ở thời kỳ đầu, chẳng hạn như phái ... của các trường phái ấy đều có chung một đặc điểm, đó là khó hiểu, nhưng lại có vẻ mâu thuẫn với học thuyết trước đây, khi nó cho
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/76D001_di_tim_y_nghia_cua_cuoc_song_qua_su_nghien_cuu_quan_diem_thoi_gian_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ
xá Kỳ viên thuộc nước Xá Vệ, Đức Thế Tôn tuyên thuyết kinh A Di Đà. Ngài tóm lược giới thiệu vị giáo chủ và y báo trang nghiêm của ... Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ 22/08/2011 18:30 (GMT+7) Số lượt xem: 163117Kích cỡ chữ: Sau khi Phật niết bàn, những lời dạy của Ngài đã được các vị thánh đệ tử kết tập lại thành ba tạng kinh điển, trong đó triển khai tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập, khai mở cho chúng sanh con
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/56C440_vai_net_ve_phap_mon_tinh_do_va_hanh_tri_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đôi nét về Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
tiếng của Ấn Độ cổ đại và được coi là một trong những học thuyết xã hội chống lại sự bất công trong xã hội đương thời. ĐÔI NÉT VỀ ... : gồm các vị Hoà thượng tiêu biểu của các tổ chức, hệ phái Phật giáo Việt Nam có 70 tuổi đời, 50 tuổi đạo trở lên, không giới hạn số lượng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/7E5400_doi_net_ve_dao_phat_va_giao_hoi_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẢI HIỂU KHÁI NIỆM VỀ SỰ "TÁI SINH" TRONG PHẬT GIÁO NHƯ THẾ NÀO
của Viện Đại Học Phật Giáo Âu Châu(http://www.bouddhisme-universite.org/node/295)Hoang Phong chuyển ngữ Vài lời giới thiệu của ... đây là phần dịch thuật, gồm vài lời giới thiệu của Viện Đại Học Phật Giáo Âu Châu, phần tài liệu, và sau hết thì người dịch cũng xin góp
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/565002_phai_hieu_khai_niemve_su_tai_sinh_trong_phat_giaonhu_the_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẢI HIỂU KHÁI NIỆM VỀ SỰ "TÁI SINH" TRONG PHẬT GIÁO NHƯ THẾ NÀO
của Viện Đại Học Phật Giáo Âu Châu(http://www.bouddhisme-universite.org/node/295)Hoang Phong chuyển ngữ Vài lời giới thiệu của ... đây là phần dịch thuật, gồm vài lời giới thiệu của Viện Đại Học Phật Giáo Âu Châu, phần tài liệu, và sau hết thì người dịch cũng xin góp
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/565002_phai_hieu_khai_niemve_su_tai_sinh_trong_phat_giaonhu_the_nao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: