Kết quả 31 - 40 của 5530 các kết quả có nội dung Dạy trẻ cách thoát khỏi đám cháy an toàn thế nào. (3,8632 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bài Học Nhân Một Ðám Táng
thế mình, không thế được. Nghiệp của chính chúng ta đã tạo thì chính chúng ta phải gánh chịu hậu quả, không có cách nào ... chất thật sự là "Vimuttibuddho", sự giải thoát toàn giác của Ðức Thế Tôn. Ðó là kho tàng vô cùng quý báu, một kho tàng được
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/72F450_bai_hoc_nhan_mot_am_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - QUI SƠN CẢNH SÁCH
chỉ nên tự thẹn mình không có chí. Vì thế, Tổ dạy chúng ta phải lập chí giải thoát, nhất định chúng ta sẽ ra khỏi cõi trần một ... hoại diệt, dù là vua chúa hay ăn mày cũng không thoát khỏi vô thường, nên gọi là hình lụy. Có thân là có đủ các nỗi khổ nào là sanh, già
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/5ED04B_qui_son_canh_sach.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Giáo
Phật Giáo Trần Trọng Kim 05/10/2011 20:45 (GMT+7) Số lượt xem: 40083Kích cỡ chữ: Lời mở đầu Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo là ba cái nguồn gốc văn hóa của dân tộc Việt nam ta từ xưa. Nho giáo dạy ta biết cách xử kỷ tiếp vật, khiến ta biết đường ăn ở cho phải đạo làm người. Đạo giáo lấy đạo làm chủ tể cả vũ trụ và dạy ta nên lấy thanh tĩnh vô vi nơi yên lặng. Phật giáo dạy ta biết cuộc đời là khổ não, đưa ta đi vào con đường giải thoát
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/76444A_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng Pháp Đối Vối Tuổi Trẻ - Một Vài Suy Nghĩ
Hoằng Pháp Đối Vối Tuổi Trẻ - Một Vài Suy Nghĩ Giới Hảo 17/09/2011 20:30 (GMT+7) Số lượt xem: 131076Kích cỡ chữ: Có người đã nói với chúng tôi rằng, nếu đức Phật còn sống cho đến hôm nay, ngài sẽ nói chuyện như thế nào trong các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học, và trước đông đảo quần chúng tri thức hiện nay? Ngài sẽ nói như thế nào cho phù hợp với giới trẻ tuổi ngày nay nhằm giúp họ học hiểu và hành trì giáo lý
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/53D649_hoang_phap_doi_voi_tuoi_tre__mot_vai_suy_nghi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khi Đại gia không lấy Chân dài
nổi tiếng khác, gần 100 triệu VNĐ. Váy dự event của một số sao Việt gần đây nghe đâu cũng còn có giá "khủng" hơn. Từng đó thông tin phần nào đủ an ... giàu giữa đại gia Việt và thế giới. Theo ông, gần 1/3 người giàu ở Việt Nam hoàn toàn từ bất động sản, trong khi những người siêu giàu thế
http://www.chuabuuminh.vn/nhip-cau-ban-doc/suy-ngam/5A5443_khi_dai_gia_khong_lay_chan_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giảng kinh Chiếc Lưới Ái Ân
sầu khổ dài như thế nào. Cái khổ do ân ái gây nên thường đưa ta tới những hoàn cảnh không an toàn, đầy tai ách. 7. Là người tu ... thấy con đường của lo lắng và sầu khổ dài như thế nào. Cái khổ do ân ái gây nên thường đưa ta tới những hoàn cảnh không an toàn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/574401_giang_kinh_chiec_luoi_ai_an.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giải Về Kiếp
hành động bằng cách nào? Chúng ta nguyện quyết tâm lánh xa sự sát sanh, bởi vì tất cả chúng sanh trong thế gian, toàn là muốn ... nặng nề, cho đến khi bị thiêu đốt cháy tiêu toái trong đống lửa ấy. Có ý nghĩa ví dụ thế nào, tất cả chúng sanh trong thế gian
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/775001_giai_ve_kiep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Dây rún mẹ buộc đâu qua nổi định nghiệp
câu chuyện nhỏ, cha mẹ răn dạy chúng tôi nhân quả trong đời. Ở hiền gặp lành. Gieo gió gặt bão. Nhân gieo thế nào gặp quả thế đó…(1 ... giữ gìn mọi thứ cho đến cuối năm. Thứ gieo vào đầu chúng tôi không phải là làm ra tiền thật nhiều mà làm ra tiền thế nào và để làm gì. Bằng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7F4442_day_run_me_buoc_dau_qua_noi_dinh_nghiep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ phong trào chấn hưng (1928-1945) đến phong trào tranh đấu của Phật giáo miền Nam
sự hâm mộ của Tây phương về Phật giáo nữa. Những học giả Tây phương nghiên cứu Phật học một cách nghiêm túc vào khoảng đầu thế kỷ đã khám phá ra ... chất sống cònNói cách khác, Phật giáo Việt Nam thời kỳ tiền chấn hưng không còn con đường nào khác: Hoặc là phải chấn hưng để tự tồn và phát triển
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/576011_tu_phong_trao_chan_hung_1928_1945_den_phong_trao_tranh_dau_cua_phat_giao_mien_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Giáo Đối Với Nhân Sinh Vũ Trụ
cách khác vũ trụ vạn hữu bao la như thế nào thì Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na tức là trí tuệ của Phật cũng bao la như thế ấy. Tuy trí ... thì làm sao biết được Niết bàn, nhà vua lại hỏi. - Nhờ sự thoát khỏi phiền não, nghiệp chướng, nhờ sự an ổn, an
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/77E652_phat_giao_doi_voi_nhan_sinh_vu_tru.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: