Kết quả 1 - 10 của 4838 các kết quả có nội dung Con v��� c��n tr���n ni���m tin (T���p m���t). (2,6362 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phương thức giáo dục tuổi trẻ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập
Giáo: Các Bài Viết của Piyadassi), Sđd., trang 204ff; M. Fowler, Buddhism: Beliefs and Practices, p. 58ff; D.K. Barua, An Analytical Study of Four ... của con người ngày càng trở nên gia tăng; đặc biệt là giới trẻ thanh thiếu niên ngày nay. Chính vì vậy, họ luôn phải đấu tranh và đối diện với nhiều
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/524241_phuong_thuc_giao_duc_tuoi_tre_phat_giao_trong_thoi_ky_hoi_nhap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MƯỜI BỐN ĐIỀU PHẬT DẠY
i ứ ng dụ ng hà nh trì sẽ cả m thấy có nhu cầu hướng tớ i, bởi điều đạo đức luôn mang đế n hạnh phúc an lành cho con ... ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Năm 1989, chúng tôi biên soạn quyển kinh 42 Chương, tì m kiế m miệ t mà i mớ i phát hiện đượ c
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/567458_muoi_bon_dieuphat_day.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÍNH CHẤT BẠO ĐỘNG GIỮA CÁC TÔN GIÁO VÀ TINH THẦN BẤT BẠO ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO
. II.79. M. Walshe (tr.) The Long Discourses of the Buddha. p 231.[24] Dīgha-Nikāya. I.6. M. Walshe, op.cit., p. 68. Xem ... cho niềm tin và sức mạnh thông qua sự phát triển lịch sử của con người. Tôn giáo là một hệ thống tổ chức được công nhận, liên quan đến những vị Thánh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/57D449_tinh_chat_bao_dong_giua_cac_ton_giao_va_tinh_than_bat_bao_dong_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khảo sát về câu chuyện nàng Sujātā & ngôi tháp gạch bên bờ sông Niranjana
bản kinh uy tín nhất, Trần Phương Lan dịch, NXB. Phương Đông, 2011, tr. 72. (2) 林 光 明 & 林 怠 馨, 合 編. 梵 漢 梵 大 辭 典. 嘉 豐 出 版 社. India, 2004, p ... . (20) Ibid, p. 125. (21) Cao tăng Pháp Hiển, Trí Quang dịch, NXB. TP. HCM, 1995, tr. 77. (22) 大 正 新 脩 大 藏 經 第 五 十 一 冊 No. 2085
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/7FD249_khao_sat_ve_cau_chuyen_nang_sujt__ngoi_thap_gach_ben_bo_song_niranjana.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CHÚNG TA CÓ THỂ HOÀN TOÀN DỰA VÀO KHOA HỌC CHĂNG ?
E=MC2 (E là năng lượng. M là khối lượng vật chất. C là tốc độ ánh sáng, là một hằng số qui tròn là 300.000 km/giây). Vật chất và năng lượng ... nghiên cứu được ứng dụng trong sản xuất, xây dựng, giao thông, y tế, thông tin…đem lại kết quả vô cùng rực rỡ khiến nâng cao đời sống của con
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/53C201_chung_ta_co_the_hoan_toan_dua_vao_khoa_hoc_chang_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cái Đẹp Qua Một Số Bài Thơ Thời Lý - Trần
đôi tay và dá ng vẻ tà i hoa củ a ngườ i con gá i đôi tá m. Mỹ quan thiề n họ c hướng đến vẻ đẹ p củ a con ... Phậ t giá o đương thờ i! Con mắ t mỹ cả m củ a nhà thơ tinh tế hơn bao giờ hế t. Cá i đẹ p mù a xuân thườ ng đượ c
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/72540B_cai_dep_qua_mot_so_bai_tho_thoi_ly__tran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chúng tôi đã hại một người bạn quý.
Chúng tôi đã hại một người bạn quý. Tác giả: Đ. V. P 30/06/2011 21:20 (GMT+7) Số lượt xem: 75932Kích cỡ chữ: Năm nay tôi đã gần bảy mươi tuổi. Cái tuổi mà con cháu đã có thể chúc thọ được rồi. Tôi đã chứng kiến biết bao câu chuyện cuộc đời. Nhưng có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên ... , về cha mình và H muốn được tạ lỗi với vợ con S. Nhưng S gạt đi và nói: "Chưa bao giờ họ tin tôi là kẻ ăn cắp". Trước khi chia tay nhau, H
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5AC253_chung_toi_da_hai_mot_nguoi_ban_quy.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phim Phật Giáo - Tịnh Độ Tam Kinh Nhất Luận.
Phim Phật Giáo - Tịnh Độ Tam Kinh Nhất Luận. 07/10/2011 03:28 (GMT+7) Số lượt xem: 30179Kích cỡ chữ: A Di Đà Phật,Con xin kính mời quý Thầy, Sư Cô và Phật tử liên hữu, xin bỏ một chút thời gian xem phim Phật giáo, rất hay và hữu ích. Phật Thuyết A DI ĐÀ KINHhttp://www.youtube.com/user/PhimPhatGiaoCom#p ... ://www.youtube.com/user/PhimPhatGiaoCom#p/c/8EBA0780A8DF0929/3/l6gu5bX8uRg Con, Thường Lạc
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/52540A_phim_phat_giao__tinh_do_tam_kinh_nhat_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ bi và tinh thần bất bạo động theo truyền thống Phật giáo Đại thừa
. 58. [24] N. Fujii, Buddhism For World Peace, Y. Miyazaki (tr) Sterling Publisher 1997. [25]長阿含經, T1n1, p. 11a8. xem Dīgha-Nikāya. II.79. M. Walshe (tr.) The Long Discourses of the Buddha. p 231 [26] Đức Đạt-Lai Lạt-Ma. Nói Về Sự Nóng Giận, Hoang Phong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/77C448_tu_bi_va_tinh_than_bat_bao_dong_theo_truyen_thong_phat_giao_dai_thua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Số phận lạ lùng của Phật giáo
tháng 7 và 8, năm 2008). - Báo Le Point : Phải định nghĩa Phật giáo như thế nào ? P. Cornu : Đó là con đường tâm linh nhắm mục đích tự giải ... thuyết triết học, đề nghị những nghi lễ và cách thức tu tập tinh thần trong mục đích giải phóng con người : vì thế cần phải đặt lòng tin nơi
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/736650_so_phan_la_lung_cua_phat_giao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: