Kết quả 1 - 10 của 5151 các kết quả có nội dung Cám ơn Mẹ hiền Quán Thế Âm. (3,2692 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vượt qua cái chết
Bồ-tát Quán Thế ÂmMẹ bảo: “Làm người khó lắm, phải tu đến vô lượng vô vô lượng kiếp mới có thể đầu thai làm kiếp người; sống ... đã tận tình cứu chữa, cho con thoát khỏi giây phút hiểm nghèo, để cho con còn có mặt trên cõi đời này. Và con xin cám ơn mẹ đã sinh thành
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/5EC202_vuot_qua_cai_chet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
thân tướng khác nhau để ban vui, cứu khổ cho mọi loài. Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là Mẹ Hiền, bà mẹ ... Linh Ứng Quán Thế Âm 04/12/2012 15:04 (GMT+7) Số lượt xem: 84555Kích cỡ chữ: (1) NAM MÔ HẮC RA ÐÁT NA ÐA RA DẠ DA (NAMMO RATNATRAYAYA) Tay lần tràng hạt châu Quán âm rất nhiệm mầu Ai thường cầu lễ niệm Thân
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
thân tướng khác nhau để ban vui, cứu khổ cho mọi loài. Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là Mẹ Hiền, bà mẹ ... Linh Ứng Quán Thế Âm 04/12/2012 15:05 (GMT+7) Số lượt xem: 84556Kích cỡ chữ: (1) NAM MÔ HẮC RA ÐÁT NA ÐA RA DẠ DA (NAMMO RATNATRAYAYA) Tay lần tràng hạt châu Quán âm rất nhiệm mầu Ai thường cầu lễ niệm Thân
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/truyen-tich/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - A Di Đà, Quán Thế Âm - Hai vị Phật trong tâm thức người Việt
niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát rồi kêu anh em xách thùng nước đi chữa cháy. Lúc xong việc chạy về, mẹ tôi vẫn niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát như để cám ơn Ngài. Khi chị tôi đi thi, mẹ dặn chị niệm Quán Thế Âm Bồ tát ba lần
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/56D208_a_di_da_quan_the_am__hai_vi_phat_trong_tam_thuc_nguoi_viet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự thật về sự nhiệm mầu của Mẹ hiền Quán Thế Âm
Sự thật về sự nhiệm mầu của Mẹ hiền Quán Thế Âm 20/10/2011 15:36 (GMT+7) Số lượt xem: 21569Kích cỡ chữ: Mẹ hiền Quan Thế Âm, người có tình thương lớn, có khả năng hoan hỷ và lắng nghe những tiếng đau khổ của chúng sanh. Mỗi khi ta gặp hoạn nạn, một ... cuộc sống hằng ngày, Cha ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, Mẹ ta có thể là một đức Mẹ hiền
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/76C44A_su_that_ve_su_nhiem_mau_cua_me_hien_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình bóng mẹ Quán Âm ở đời thường
hình dáng Quan Âm Thị Kính được thờ ở các ngôi chùa của Việt Nam Mẹ hiền của muôn loài Bồ tát Quán Thế ... của mẹ hiền Quán Thế Âm nên đa số các nữ tu của Phật giáo đều hướng đến tình thương vô bờ bến đó khi hành đạo. Người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/73C042_hinh_bong_me_quan_am_o_doi_thuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu Lan: Về lòng Hiếu Thảo
." Vì công ơn cha mẹ to tát như thế, Ðức Phật còn nói rằng có hai hạng người mà chúng ta không bao giờ trả hết ơn được ... đủ cho cha mẹ. Nếu có phụng dưỡng cha mẹ với mọi báu vật trên trái đất nầy cũng chưa trả ơn đủ. Vì sao thế? Vì rằng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/565641_vu_lan_ve_long_hieu_thao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa hình tượng Bồ-Tát Quán Thế Âm
rầy không đánh nên người ta gọi là từ mẫu tức mẹ hiền. Cha thì nghiêm, mẹ thì từ. Bồ-tát Quán Thế Âm tu hạnh từ ... Ý nghĩa hình tượng Bồ-Tát Quán Thế Âm H.T Thích Thanh Từ 04/11/2011 07:49 (GMT+7) Số lượt xem: 109525Kích cỡ chữ: Hôm nay đủ duyên chúng ta hội ngộ tại đây, trước hết tôi có lời thăm viếng tất cả Tăng Ni và Phật tử. Đối với các Phật tử lớn tuổi, đi chùa học đạo nhiều năm, bây giờ có dịp gặp
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/53560A_y_nghia_hinh_tuong_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu Lan: Về Lòng Hiếu Thảo
ơn cha mẹ to tát như thế, Ðức Phật còn nói rằng có hai hạng người mà chúng ta không bao giờ trả hết ơn được, đó là mẹ và cha ... báu vật trên trái đất nầy cũng chưa trả ơn đủ. Vì sao thế? Vì rằng cha mẹ đã bỏ nhiều công sức cho con cái, nuôi dưỡng chúng cho đến lúc
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7F4603_vu_lan_ve_long_hieu_thao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
Thế Âm và mười phương ba đời tất cả tôn Pháp. (1 lạy) Một lòng kính lạy đại bồ tát Quán Thế Âm, bậc tự tại, đại từ đại ... đây y theo tôi mà phát nguyện: Kính lạy đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Kính lạy đại bi Quán Thế Âm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: