Kết quả 1 - 10 của 4067 các kết quả có nội dung Bất khả tư nghì. (3,9182 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu hành trong mùa Vu lan
thiện của các bậc đạo cao đức trọng ở thế giới hữu hình cùng lực gia trì chư vị Thánh hiền ở thế giới vô hình, sẽ tạo nên năng lực bất khả ... lại, nếu sanh tiền thường huân tập lời nói, suy nghĩ và những việc làm xấu ác, tức ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn bất thiện thì thần thức sẽ đưa họ đi
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7B5248_tu_hanh_trong_mua_vu_lan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Tu Chứng Kinh Hoa Nghiêm
. I. Nội Dung. Nội dung kinh nầy đứng trên cảnh giới bất nghì giải thoát, chư pháp thân Đại Sĩ thừa oai thần của đức Phật tuyên dương công đức cùng cảnh giới của chư Phật và xương minh nhơn hạnh xứng tánh bất nghì của chư đại Bồ Tát. " tưởng Hoa Nghiêm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/7E564A_phap_tu_chung_kinh_hoa_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mỗi Tháng Tư Về
trăng tự tánh tròn đầy Tam Quy Pháp thân bất khả nghì Phật thân Đồng Thể Từ Bi nhiệm mầu. Vâng ... đản. Cứ mỗi tháng về chúng ta lại tha thiết nguyện cầu ước mong bản thân sinh tử tiếp xúc được với pháp thân bất
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/73E613_moi_thang_tu_ve.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
Âm · Tin sâu vào bản thể từ bi, diệu dụng, hóa hiện độ sinh bất khả nghì ... nghì.” Bằng vào hạnh nguyện rộng lớn và thân thiết ấy, Bồ Tát Quán Thế Âm, hiện thân khắp nơi chốn, trong cõi giới
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
Âm · Tin sâu vào bản thể từ bi, diệu dụng, hóa hiện độ sinh bất khả nghì ... nghì.” Bằng vào hạnh nguyện rộng lớn và thân thiết ấy, Bồ Tát Quán Thế Âm, hiện thân khắp nơi chốn, trong cõi giới
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/truyen-tich/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thực nghĩa sự hy sinh của Bồ-tát Thích Quảng Đức
Thực nghĩa sự hy sinh của Bồ-tát Thích Quảng Đức 30/05/2013 08:33 (GMT+7) Số lượt xem: 29009Kích cỡ chữ: GN - Việc vị pháp thiêu thân của Bồ-tát là sự hy sinh với ý nghĩa vô cùng lớn lao, cao thượng, bất khả nghì. IĐạo Phật là đạo của từ bi, hòa bình nhưng lịch sử của đạo Phật lại trải ... theo kiểu được ý phải quên lời. Đó là những câu chuyện bất khả nghị, nếu nối kết nó với hình ảnh Bồ-tát Quảng Đức an nhiên thiền định
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/567011_thuc_nghia_su_hy_sinh_cua_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BẮC NINH: LEO NÚI THIÊN THAI NHẤT TÂM NIỆM PHẬT
khả nghì linh thiêng độc nhất vô nhị. Tóm lại, mỗi ai cần niệm Phật từ bây giờ khi có duyên về Thiên Thai huyện Gia Bình – Bắc Ninh ... BẮC NINH: LEO NÚI THIÊN THAI NHẤT TÂM NIỆM PHẬT 09/04/2013 20:30 (GMT+7) Số lượt xem: 54926Kích cỡ chữ: Nếu như chúng ta đứng ở vị trí cầu Hồ hay ở ngã Đông Bình thị trấn Gia Bình, hay ở quê hương vị tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang mà nhìn về núi Thiên Thai hiện lên tựa như hình ông Rồng đang uốn lượn thật
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/du-lich-hanh-huong/57665A_bac_ninh_leo_nui_thien_thai_nhat_tam_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích: Bách tuế Vinh Thọ Chí Khánh
Thượng là bậc Trưởng lão cao niên bậc nhất của Phật giáo nước nhà, tiêu biểu về chân tu, đạo hạnh, trai giới, thuần chất, lão thực, có nhiều mật hạnh bất khả nghì. Hòa Thượng là tấm gương sống động, hiện tiền, sáng ngời cho các thế hệ hậu lai noi theo. Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/76C003_truong_lao_ht_thich_thanh_bich_bach_tue_vinh_tho_chi_khanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhân một câu văn của Hòa thượng Tinh Vân
những lời thù thắng vi diệu. Cảnh giới bất khả nghì đó vượt qua tri kiến của phàm phu chúng ta, khó lòng diễn đạt bằng ngôn ngữ ... cảnh giới bất khả nghì siêu quá ngôn ngữ, như các Bồ-tát thực hiện trong kinh điển Đại thừa. Đọc kinh điển Đại thừa, nếu cứ bám
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/huynh-ngoc-chien/7A4608_nhan_mot_cau_van_cua_hoa_thuong_tinh_van.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trái tim Xá lợi Bồ tát Quảng Đức bây giờ ở đâu?
tim có thể đã không còn? Đây là điều mầu nhiệm của Phật pháp, hạnh nguyện bất nghì của hàng Bồ tát. Theo tôi, bây giờ chỉ có thể ... đã có buổi tham vấn HT.Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN. HT
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/767219_trai_tim_xa_loi_bo_tat_quang_duc_bay_gio_o_dau.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: