Kết quả 1 - 10 của 5721 các kết quả có nội dung Ý Nghĩa Nhẫn Nhục của Đạo Phật. (3,5422 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tám quyển sách quý - Quyển 2: NHẪN NHỤC
uất; thứ nhẫn nhục ấy không phải là nhẫn nhục của đạo Phật. Vậy tánh chất của nhẫn nhục ... Nhẫn nhục theo giáo lý Phật đà phải gồm đủ ba phần là: thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Nghĩa là ở nơi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5F524B_tam_quyen_sach_quy__quyen_2_nhan_nhuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba điều căn bản của người tu Phật
áo Như Lai. Áo Như Lai là gì? Phật dạy áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Chữ nhẫn nhục này có nhiều người hiểu theo nghĩa ... trong đạo Phật nghĩa là có sức chịu đựng, có sức an nhẫn. An nhẫn những điều trái tai, gai mắt, chúng ta không tức giận
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/724643_ba_dieu_can_ban_cua_nguoi_tu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba điều căn bản của người tu Phật
như vậy là sai lầm. Chữ nhẫn trong đạo Phật nghĩa là có sức chịu đựng, có sức an nhẫn. An nhẫn những điều trái ... cũng như tất cả Phật tử hôm nay ráng học, ráng tu, làm sao chúng ta tu học đúng với ý nghĩa là người con chân chánh của Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/53D40A_ba_dieu_can_ban_cua_nguoi_tu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa hình tượng Bồ-Tát Quán Thế Âm
luôn nhớ tập đức nhẫn nhục. Ý nghĩa chúng ta thờ tượng Bồ-tát Quán Thế Âm đáng quí đáng kính như vậy. Phật tử Việt Nam chú ... thần tôn xưng quí trọng lòng từ bi, đức nhẫn nhục và tâm hiếu thảo của người Việt Nam. Đó là nền tảng đạo đức của Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/53560A_y_nghia_hinh_tuong_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHÁP TU NHẪN TRÊN TAM NGHIỆP
kinh Trung Bộ, bản dịch của Hoà thượng Minh Châu. I. ĐỊNH NGHĨA Nhẫn nhục tiếng Pali là Khantì (Sanskrit là Ksanti), dịch Hán âm ... sẽ thúc đẩy tâm lý hành động bảo vệ thân thể nên dễ bị sa vào sân hận. Có một câu chuyện tiền thân Phật ghi lại hạnh nhẫn nhục của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/727652_phap_tu_nhan_tren_tam_nghiep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kham nhẫn
duyên nghiệp báo. Muốn hiểu rõ bản chất và tác dụng của mọi vấn đề chúng ta phải thực hành hạnh nhẫn, nghĩa là kiên trì, chịu đựng, sáng ... . Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập tại nước Ấn Độ, thánh Gandi đã vận dụng chữ nhẫn của Phật giáo để đấu tranh bất bạo động rồi giành
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7BC443_kham_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu tập theo hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm
biểu nhất là tâm từ bi của Ngài đối với muôn loài chúng sanh và hạnh nhẫn nhục Ba-la-mật. Nếu tu tập theo hai công hạnh ấy thì chắc chắn ... nhưng nó không chuyển tải hết ý nghĩa của hai từ này. Từ (tiếng Phạn là Maitri) có nghĩa là lòng thương yêu. Bi (tiếng Phạn là Karuna
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77D043_tu_tap_theo_hanh_nguyen_bo_tat_quan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhẫn
ý nghĩaPhật giáo mang lại.Trong Phật giáo, bước đầu của nhẫn nhục là dẹp bỏ sân hận, giận dữ trong lòng ... ý nghĩa của chiếc nhẫn mà hai cháu sắp đeo vào ngón tay của nhau. Đừng nghĩ rằng nhẫn là nhịn nhục. Giữa
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/565642_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tuổi trẻ với hạnh nhẫn nhục
nhục không có nghĩa là ươn hèn khiếp nhược, khom lưng cúi đầu trước mọi hành động bạo tàn của người mà là kiên gan bền chí nhịn ... dẻo dai bền vững, con người thế ấy không việc gì làm chẳng được. Có vị Tỳ-kheo hỏi Phật: "Cái gì mạnh hơn cả?" Phật dạy: "Nhẫn nhục
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72D042_tuoi_tre_voi_hanh_nhan_nhuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TIÊU DIỆT “STRESS” BẰNG TRIẾT LÝ NHẪN
” (hay “nhẫn nhục”) là một trong sáu cách tu để vượt qua bể khổ trần gian, ý nghĩa của nó nhằm chỉ sự tu dưỡng khiến ... khổ, nhẫn nhục là cách hóa giải, vượt qua những đau khổ ấy. Với ý nghĩa trên, có thể hiểu rằng “nhẫn” trong giáo lý nhà Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5FD242_tieu_diet_stress_bang_triet_ly_nhan.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: